RVG Dijagnostika

U suradnji s Multiray centrom za stomatološku i maksilofacijalnu dijagnostiku svojim pacijentima omogućujemo najsuvremeniju rendgensku dijagnostiku (ortopan, RVG i CBCT snimka), a koja je jedan od najvažnijih početnih koraka svakog stomatološkog tretmana.

U Multiray centru snimanja provode inženjeri medicinske radiologije, posebno educirani za rad na stomatološkoj aparaturi i koji posebnu pažnju pridaju zaštiti od zračenja.

© Copyright Ordinacija Pevalek 2020 | Design by web-pulse.eu